Ota hyppy hyvinvointiin omalla Nutribullet Pro 900:lla

 • Arvonnan ehdot
 • 1. Arvontaan voivat osallistua Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt, mutta eivät kuitenkaan arvonnan järjestävän tahon työntekijät tai heidän perheenjäsenensä (joiksi luetaan vanhemmat, lapset, sisarukset, puolisot ja elämänkumppanit), järjestäjän edustajat, lisenssinhaltijat, Bimi®-parsakaaliin liittyvät jälleenmyyjät tai ketkään kampanjaan työnsä puolesta liittyvät henkilöt.
 • 2. Ostopakkoa ei ole, mutta osallistumiseen tarvitaan internetyhteys ja sähköpostitili.
 • 3. Kampanja-aika: Arvontaan voi osallistua 13.01.2021–05.02.2021 välillä.
 • 4. Osallistuminen: Osallistuminen tapahtuu täyttämällä osallistumislomake sivulla www.bimi.eu.com.
 • 5. Palkinto:
 • Kolme voittajaa saavat omakseen yhden Nutribullet Pro 900 -tehosekoittimen.
 • 6. Voittajille ilmoittaminen: Kaikkiin voittajiin otetaan yhteyttä heidän ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen 5:n työpäivän kuluessa arvontapäivästä, ja heidän tulee vahvistaa kelpoisuutensa ja palkinnon vastaanottaminen vastaamalla viestiin 14:n päivän kuluessa yhteydenotosta. Jos voittaja ei vastaa ensimmäiseen yhteydenottoon 14:n päivän kuluessa, kampanjan järjestäjällä on oikeus hylätä voittaja. Jos voittaja hylätään, järjestäjä varaa oikeuden antaa palkinnon samalla tavalla valitulle toiselle osallistujalle. Varavoittajilla saattaa olla lyhyempi vastausaika.
 • 7. Palkinnon vastaanottaminen: Palkinto toimitetaan voittajan osallistumisvaiheessa ilmoittamaan osoitteeseen. Voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti arvonnan päätyttyä.
 • 8. Palkintoja ei voi siirtää tai vaihtaa eikä lunastaa käteisenä tai minkäänlaisena muuna korvauksena. Jos jokin palkinnon osa ei jostain syystä ole saatavissa, kampanjan järjestäjällä on oikeus korvata se oman harkintansa mukaan toisella samanarvoisella tai arvokkaammalla palkinnolla.
 • Jos kampanjaa ei pystytä toteuttamaan suunnitellusti (mahdollisia syitä ovat muun muassa peukalointi, luvaton puuttuminen, petos, epärehellisyys, tekniset viat tai muu kampanjan järjestäjästä riippumaton syy, joka vaikuttaa haitallisesti tämän kampanjan hallintoon, turvallisuuteen, tasapuolisuuteen, rehellisyyteen tai asianmukaiseen toteutukseen), kampanjan järjestäjällä on oikeus osallistumisprosessiin kajonneen henkilön tai sellaisen henkilön, joka ei muuten noudata arvonnan ehtoja, hylkäämiseen sekä kampanjan lopettamiseen, muuttamiseen tai lykkäämiseen tai virheellisten osallistumisten mitätöimiseen.
 • 10. Järjestäjä ei ole vastuussa kadonneista, myöhästyneistä, vioittuneista tai puutteellisista osallistumisista tai sellaisista, joita ei voi toimittaa teknisten, toimitukseen liittyvien tai muiden ongelmien vuoksi. Todistetta lähettämisestä ei hyväksytä todisteeksi vastaanottamisesta. Kampanjan järjestäjä ei takaa, että kampanjasivusto on saatavilla jatkuvasti ja turvallisesti.
 • 11. Kampanjan järjestäjä ja siihen kuuluvat toimistot ja yritykset eivät ole vastuussa tähän kampanjaan tai palkinnon hyväksymiseen tai käyttämiseen liittyvistä mahdollisista menetyksistä (mukaan lukien epäsuorat, erityiset tai välilliset menetykset tai tuottojen menetys), aiheutuneista kuluista tai vahingoista (ovat ne sitten seurausta jonkun laiminlyönneistä tai eivät), lukuun ottamatta vastuuta, jota ei voi sulkea pois lain nojalla. Mikään näissä ehdoissa ei poista kampanjan järjestäjän vastuuta mahdollisesta laiminlyönnistä johtuvan kuolemantapauksen tai henkilövamman yhteydessä.
 • 12. Kampanjaan osallistuvan on itse suoraan tehtävä osallistuminen. Yritysten, kuluttajaryhmien tai kolmansien osapuolten tekemiä massaosallistumisia ei hyväksytä. Puutteelliset tai epäselvät ja makroilla tai muilla automaattisilla tavoilla lähetetyt sekä miltään osin näiden ehtojen vastaiset osallistumiset hylätään, eikä niitä oteta mukaan kampanjaan. Jos käy ilmi, että osallistuja käyttää tietokonetta tai tietokoneita kiertääkseen tätä ehtoa esimerkiksi hyödyntämällä komentosarjoja tai tietokoneen murtomenetelmiä, salaamalla henkilöllisyytensä IP-osoitteita muuttamalla, käyttämällä muuta kuin omaa henkilöllisyyttään tai käyttämällä muuta automaattista menetelmää, joka lisää osallistujan kampanjaan osallistumiskertojen määrää kampanjan sääntöjen vastaisesti, kyseisen henkilön kaikki osallistumiset hylätään ja kaikki hänen voittamansa palkinnot mitätöidään. Osallistujat eivät saa osallistua käyttämällä nimettömiä sähköpostipalveluja, esimerkiksi sellaisia kuin GuerillaMail, Dispostable tai Mailinator.
 • 13. Jos ilmenee jokin teko, laiminlyönti, tapahtuma tai seikka, johon kampanjan järjestäjä ei voi vaikuttaa ja joka estää kampanjan järjestäjää noudattamasta näitä ehtoja, järjestäjä ei ole vastuussa velvoitteidensa suorittamatta jättämisestä tai suoritusten viivästymisestä.
 • 14. Kampanjan järjestäjä voi kieltäytyä myöntämästä palkintoa, jos osallistuja on toiminut petollisesti, epärehellisesti, oikeudetta tai näiden ehtojen vastaisesti, tai vaatia sen arvoa takaisinperittäväksi, jos palkinnot on jo myönnetty.
 • 15. Kaikkia tähän kampanjaan toimitettuja henkilötietoja käyttää vain tämän kampanjan järjestäjä ja/tai edustaja, jonka kampanjan järjestäjä on osoittanut avustamaan puolestaan kampanjan toteuttamisessa, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle mihinkään muuhun tarkoitukseen, ellei siihen ole saatu osallistujan nimenomaista suostumusta. Osallistujien henkilötietoja käsitellään noudattaen kampanjan järjestäjän tietosuojakäytäntöä, joka on saatavana osoitteessa https://www.bimiparsakaali.fi/yksityisyys-ja-ev%C3%A4steet .
 • 16. Jos jokin näiden ehtojen kohdista katsotaan pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta muihin kohtiin, jotka pysyvät voimassa täysimääräisesti.
 • 17. Osallistumalla kampanjaan kaikkien osallistujien katsotaan sitoutuneen noudattamaan näitä ehtoja.
 • 18. Jos nämä ehdot ja kampanjamateriaalien tiedot eroavat toisistaan, noudatetaan ehtoja.
 • 19. Näihin ehtoihin sovelletaan osallistujan asuinmaan lakeja, ja niiden tulkinta ja soveltaminen kuuluu kyseisen maan tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.